Maldivernas Klimathot

Vad händer egentligen med Maldiverna? Kommer klimatkrisen att få landet att sjunka? Vi har samlat allt som är värt att veta om Maldivernas klimathot!

En del menar att Maldiverna håller på att försvinna, andra säger att det är precis tvärtom, och inte alls någon risk för undergång. I denna artikel går vi på djupet om vad som egentligen sker på Maldiverna när det gäller landets omtalade klimatkris.

Hur länge kommer Maldiverna finnas?

Det råder verkligen delade meningar om ifall Maldiverna håller på att försvinna. En del menar att det bara är en tidsfråga om hur länge Maldiverna kommer finnas, medan andra säger sig vara helt säkra på att det är en myt. Det finns givetvis ingen som har något facit på frågan, och olika forskare säger olika saker.

En förekommande fråga bland olika forum på internet är ”när är Maldiverna under vatten?”. Svaren man finner är väldigt olika. För egentligen är det faktiskt ingen som vet. Många pratar om att en stigande havsnivå är det största hotet mot Maldiverna. Medan andra pratar om att mänskligheten är det största hotet.

När det gäller just havsnivån och huruvida detta får Maldiverna att hamna under vatten och försvinna, så finns det en svensk forskare vid namn Nils-Axel Mörner (Stockholm Universitet). Han har med sin forskning försökt slå hål på alla myter om att Maldiverna sjunker. Han är nämligen inte alls orolig för att Maldiverna försvinner.

Nils-Axel har studerat havsnivå och vattennivåmätningar grundligt. Resultatet visade att någon havsnivåhöjning inte visat sig på de senaste 30 åren kring Maldiverna. Studierna visade att havsnivån steg som mest under 1600-talet (cirka 50 centimeter). För att sedan faktiskt sjunka cirka 20 centimeter under 1970-talet. Och sedan dess har havsnivån varit stabil, enligt denna studie.

Klimathotets påverkan på Maldiverna

Klimatförändringar och global uppvärmning påverkar givetvis Maldiverna, precis som det påverkar alla andra länder i världen. Den globala uppvärmningen medför lite högre vattentemperaturer än normalt, och tillsammans med starkt solljus påverkas Maldivernas korallrev väldigt negativt. Detta kallas för korallblekning, och är en stor sårbarhet för landet. Det som händer med en korall som bleks är helt enkelt att algerna i korallerna bleks av solljuset och det varma vattnet.

Så en blekt korall är i princip vit och färglös, jämfört med en fullt frisk korall som sprudlar av vackra färger. Temperaturen och det starka solljuset får alltså algerna att helt enkelt lämna korallen och lämnar endast ifrån sig ett vitt ”skelett” av en korall. Om inte temperaturen i vattnet minskar inom en viss tid så resulterar detta i att korallen dör, och dör korallerna kan inte öarna på Maldiverna upprätthålla sin höjdnivå i det långa loppet.

Korallblekning börjar vid en vattentemperatur på omkring 31 grader, och om dessa temperaturer fortlöper under några veckor så kommer inte korallen kunna återhämta sig. Ett exempel är den stora värmeböljan på Maldiverna 2016, korallreven blev hårt ansatta av den långa varma perioden, och en omfattande korallblekning tog fart. Dock bromsades detta av landets förebyggande arbete med korallplantering.

Maldiverna har alltså delvis löst bekymret med korallblekning genom att ”plantera” ut nya korallrev. Det man gör att man tar fragment av en frisk korall och sätter fast i cementklumpar eller i små stålkonstruktioner på havsbotten. Man planterar ut olika koraller med varandra för att korallerna så småningom ska kunna bilda ett rev. Detta har många lyxresorts tagit nytta av, och erbjuder detta som en dykaktivitet för sina gäster. Man förenar alltså nytta med nöje.

Korallplanteringen har visat sig vara väldigt framgångsrik. Många korallrev har återhämtat sig och är idag fullt friska. Reven visar sitt rätta jag med sina fantastiskt fina färgkombinationer, och sitt rika ekosystem med massor av olika djurarter som trivs i området. Och så länge korallreven är friska, kommer öarna också att hålla sig över havsnivån, eftersom Maldivernas öar är uppbyggda på koraller.

maldiverna korallblekning - klimathot

Andra hot som gör Maldiverna sårbart 

Många pratar om att det finns andra hot mot Maldiverna som är värre än klimathotet, till exempel befolkningstillväxten. Ju fler människor som bor & vistas på Maldiverna, desto fler sötvattensreserver används. Och när sötvattnet tar slut ersätts detta av saltvatten som läcker in från havet. Detta gör i sin tur att växtligheten påverkas negativt och erosionen ökar, det vill säga att stränderna äts upp av havet.

Ett annat hot mot Maldiverna är fisket, landet livnär sig till stor del på fiske. Men det gäller att låta bli att fiska upp all sorts fisk. Parrotfish (papegojfisk) är en fisk som producerar korallsand, vilket hjälper till att bygga upp korallreven. Men om denna fisk hamnar som huvudrätt på någon av landets hundratals restauranger påverkas samtidigt uppbyggnaden och välmåendet hos korallreven.

Så det finns alltså flera olika aspekter att ta hänsyn till, när man pratar om huruvida Maldiverna riskerar undergång eller ej. Lyckas man hålla den mänskliga påverkningsfaktorn i schack, och är rädd om sina korallrev så kommer troligtvis Maldiverna vara ett populärt resmål även om 100 år. Sen finns det ju alltid en liten risk för oförutsägbara incidenter som moder natur står för, faktorer som inte går att påverka.

Tsunami, översvämning och oväder på Maldiverna

I alla tider har man varit orolig för svåra oväder och livsförstörande stormar. I ett land som Maldiverna är man kanske lite extra orolig då landet ligger mitt ute i havet, med en högsta punkt på ca 2,4 meter. Maldivernas höjd över havet är alltså väldigt låg jämfört med de flesta andra länder. Landet löper extra stor risk för översvämning, vilket inträffar lite då och då i landet.

Den hemska och för de flesta välkända tsunamin som drog in över Asien 2004 drabbade även Maldiverna mycket hårt. Vågorna svepte in över öarna och många människor blev drabbade, det var inte samma typ som i Thailand där vågorna slog sönder allt i sin väg utan det handlade mer om en tillfälligt snabbt stigande havsnivå.

Flera öar hamnade helt under vattenytan för en stund, andra lite större öar blev delvis översvämmade. Som sagt så förekommer översvämningar lite då och då i landet, precis som i de flesta andra länder. Men Maldiverna är givetvis lite mer utsatt för översvämningar, mest vid häftigt regn, då är risken ännu lite större. Förutom att korallreven är hela uppbyggnaden av landets öar, så hjälper reven till att hålla vågor och stormar borta från land. Så även ur denna aspekt är det viktigt med ett välmående korallrev.

Maldiverna ligger inte i en ”riskregion” för stormar och svår orkan historiskt sett. Mycket tack vare att man ligger så pass nära ekvatorn. Visst har det förekommit stormar med tyfoner och virvelvindar, men det har ju faktiskt även inträffat i Sverige ungefär lika många gånger. När det gäller risk för tsunamis är inte Maldiverna heller mer drabbat än andra länder, historiskt är det som tidigare nämnts 2004 som gjort den största skadan på landet, men det gäller ju för i princip hela Asien.

tsunami - översvämning - maldiverna klimathot

Maldivernas utsläpp & global uppvärmning 

En av de största debatterna i dagens samhälle handlar om koldioxidutsläpp. Koldioxid är en nödvändig gas som finns i atmosfären av sig själv, den ingår i kolkretsloppet. Men koldioxid i för stora mängder påverkar vårt klimat väldigt negativt och leder till en förstärkt växthuseffekt, som i sin tur skapar stora klimatförändringar på jorden i form av förhöjda temperaturer och stigande havsnivå.

Människan påverkar detta genom förbränning av fossila bränsle såsom gas, olja och kol. Maldiverna hade vid en mätning 2014 ett totalt utsläpp på cirka 1 300 ton koldioxid, vilket motsvarar 3,3 ton per invånare. Om vi jämför med Sverige ligger Maldiverna verkligen i lä, dock är ju ögruppen väldigt mycket mindre än Sverige. I Sverige släpptes det ut 43 tusen ton koldioxid 2014, 4,5 ton per invånare.

När det kommer till själva flygresan till Maldiverna, så handlar det om ungefär 600-700kg koldioxid tur och retur. Lägger man till utsläppen av kväveoxid, vattenånga och andra partiklar fördubblas utsläppen per person och resa, som leder till negativ klimatpåverkan.

Många resorts på Maldiverna klimatkompenserar genom att ”erbjuda” eller i vissa fall lägga på en liten procentsats på boendet. Dessa pengar investeras sedan i olika projekt som minskar utsläppen på andra håll.

Sopor på Maldiverna 

Det är ingen hemlighet att Maldiverna haft och har en del problem med sin sophantering. Man har givetvis svårt att göra sig av med soporna när man ligger mitt ute i Indiska oceanen. Maldiverna tar hand om sina sopor genom en konstgjord ö som heter Thilafushi. Hit transporteras dagligen mängder med sopor, från de olika resort öarna men också framförallt ifrån huvudstaden Malé. Här jobbar 150-200 personer dagligen med att sortera och sålla skräpet.

Maldiverna är långt ifrån klara med sina arbetssätt och rutiner när det gäller sophantering. Men vi får hoppas att man tar detta på allvar och i snabb takt hittar en bra policy för detta. Turismen ökar ständigt, vilket också ökar mängden sopor. Under 2019 investerade landet i en massiv komprimator för omkring 630 000 dollar, detta är ett steg i rätt riktning.

maldiverna sopor - thilafushi - klimathot

Sammanfattning

Klimathotet och klimatkrisen på Maldiverna är en riktig snackis. Huruvida landet kommer sjunka inom 100 år är det ingen som egentligen vet. Ska vi lita på Nils-Axels forskning eller ska vi förlita oss på olika bloggar och skrönor runt omkring på nätet? Man får helt enkelt göra sin egen bedömning. Oavsett så måste landet ta den mänskliga påverkan på allvar. Hantera sina sopor på rätt sätt, vara rädda om sina korallrev och verkligen lyssna på naturen.

För ingen vill att Maldiverna ska försvinna och sjunka ner i havet. Tsunamis, stormar och orkaner förekommer överallt i världen, även på Maldiverna. Som tur är händer det inte oftare här än någon annanstans. Däremot är landet mer sårbart än många andra på grund av sin låga höjd över havet. Men att man skulle löpa större risk för att utsättas för detta är statistiskt bevisat en skröna.

Den globala uppvärmningen påverkar som sagt havsnivån, och eftersom Maldivernas högsta höjd endast är 2,4 meter över havet är man sårbar. Men om man aktivt jobbar med att minska på utsläppen, kommer detta med säkerhet hålla sig i schack. Så att folk från alla världens hörn kan fortsätta besöka ett av världens finaste paradis i ytterligare massor med år framöver!